Privacy policy | NAGA Capital | Tukar Minat Anda Kepada Kekayaan

Dasar Privasi

Komitmen Kami kepada Anda

Untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kami kepada pelanggan, menjalankan operasi perniagaan harian kami, kami perlu mengumpul maklumat peribadi daripada mereka.

Privasi anda sangat penting kepada kami, dan adalah dasar kami untuk melindungi dan menghormati kerahsiaan maklumat dan privasi individu. Dengan mempercayai kami dengan maklumat anda, kami ingin memberi jaminan kepada anda tentang komitmen kami untuk menyimpan maklumat tersebut secara peribadi. Kami telah mengambil langkah yang perlu untuk melindungi kerahsiaan, keselamatan dan integriti maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi ini menetapkan bagaimana NAGA CAPITAL Ltd ("NAGA Capital", "Syarikat") mengumpul, menggunakan dan menguruskan maklumat peribadi yang diterima daripada anda. Ia juga memaklumkan kepada anda tentang hak-hak anda berkenaan pemprosesan maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi ini terpakai untuk aktiviti pemprosesan yang dilakukan oleh NAGA Capital kepada data peribadi pelanggannya dan pelanggan yang berpotensi, pelawat laman web dan pekerja.

Pengumpulan Maklumat

Jika anda memutuskan untuk memohon untuk membuka akaun dengan kami dan oleh itu menjadi Pelanggan kami terdapat maklumat peribadi tertentu yang akan kami perlukan daripada anda untuk berbuat demikian. Maklumat peribadi ini akan membolehkan Syarikat untuk menilai permohonan anda dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Kami mungkin mengumpul Maklumat anda secara langsung daripada anda (dalam Borang Permohonan Pembukaan Akaun anda atau cara lain) atau dari orang lain termasuk, contohnya, agensi rujukan kredit, agensi pencegahan penipuan, bank, institusi kewangan lain, penyedia perkhidmatan pengesahan ketiga dan penyedia daftar awam.

Maklumat ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada butiran peribadi seperti nama penuh, jantina, alamat kediaman, tarikh dan tempat lahir, maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau kad pengenalan, maklumat hubungan (seperti alamat email ), maklumat pembayaran (termasuk kad kredit, kad debit dan maklumat akaun bank), maklumat profesion dan pekerjaan, maklumat mengenai kekayaan dan pendapatan tahunan anda, pengetahuan dan pengalaman dagangan, dan maklumat kewangan lain yang diperlukan.

Kami juga mungkin mengumpul Maklumat anda mengenai penggunaan laman web kami, seperti halaman yang dilawati, kekerapan, tempoh lawatan dan aktiviti dagangan.

Selanjutnya, kami boleh merakam sebarang komunikasi, elektronik, telefon, secara peribadi atau sebaliknya, yang kami ada dengan anda berhubung dengan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda dan hubungan perniagaan kami dengan anda.

Dari semasa ke semasa, kami juga boleh meminta maklumat lanjut untuk membantu kami meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda (jika anda Pelanggan kami) atau aktiviti kami (jika anda adalah Penyedia Data Dagangan kami) di bawah Perjanjian yang berkaitan dengan kami, mengikut mana-mana yang berkenaan, atau mematuhi Peraturan-Peraturan yang Berkenaan.

Penggunaan dan Sebab untuk Memproses Maklumat Peribadi anda

Kami akan menggunakan, menyimpan, memproses dan mengendalikan Maklumat Peribadi Anda (sekiranya anda adalah orang yang sebenar) yang berkaitan dengan Perjanjian yang sedang berjalan di antara kita, selaras dengan Peraturan Perlindungan Data Am ('GDPR'), sebagaimana yang dipinda atau digantikan dari semasa ke semasa. Maklumat Anda (bukan dalam domain awam atau yang telah dimiliki oleh kami tanpa kewajipan kerahasiaan) yang kami pegang adalah dianggap oleh kami sebagai sulit dan tidak akan digunakan untuk apa-apa tujuan selain berkaitan dengan peruntukan, pentadbiran dan penambahbaikan Perkhidmatan kami kepada anda atau melanjutkan Perjanjian kami dengan anda.

Sebab-sebab yang kami mungkin memproses data peribadi anda diterangkan dibawah:

Rangkakerja mengenai Perjanjian Kami

Kami memproses data peribadi untuk menyediakan perkhidmatan dan produk kami, serta maklumat mengenai perkhidmatan dan produk ini, berdasarkan hubungan kontrak dengan anda. Oleh itu, kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan mematuhi tanggungjawab kami kepada anda.

Dalam rangka kerja ini, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menerima anda sebagai pelanggan kami, dan kami perlu menggunakan butiran peribadi ini untuk menguruskan akaun dagangan anda dengan berkesan.

Pematuhan dengan Undang-undang dan Peraturan

Banyak undang-undang yang kami tertakluk, serta keperluan undang-undang tertentu (seperti undang-undang anti-pengubahan wang haram, undang-undang perkhidmatan kewangan, undang-undang perbadanan, undang-undang privasi dan undang-undang cukai) yang menyatakan kami menyimpan dan memproses data peribadi. Kewajipan dan keperluan sedemikian dikenakan kepada kami penyimpanan data peribadi dan aktiviti pemprosesan. Ianya wajib, sebagai contoh, untuk menyimpan data peribadi, untuk tujuan penyimpanan rekod.

Secara umumnya, pematuhan dengan undang-undang, perintah mahkamah, proses kehakiman yang lain, atau keperluan mana-mana pihak berkuasa peraturan mungkin memerlukan pemprosesan data peribadi oleh NAGA Capital.

Melindungi Kepentingan Sah kami

Kami memproses data peribadi untuk melindungi kepentingan sah yang diikuti oleh NAGA Capital. Contoh-contoh aktiviti pemprosesan sedemikian termasuk (a) tuntutan undang-undang kami dan menyediakan pertahanan kami dalam prosedur litigasi, dan (b) memproses data peribadi untuk tujuan pengurusan risiko;

Selanjutnya, kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada anda untuk menyiasat isu atau menyelesaikan pertikaian dengan anda kerana ia adalah demi kepentingan sah kami untuk memastikan isu dan pertikaian diselidik dan diselesaikan dengan tepat pada masanya dan cekap.

Kes yang telah anda Persetujui

Penyimpanan dan penggunaan data peribadi anda adalah berdasarkan persetujuan anda. Jika kami bergantung pada persetujuan anda sebagai asas undang-undang kami untuk memegang dan memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk membatalkan persetujuan itu pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Walau bagaimanapun, apa-apa pemprosesan data peribadi yang berlaku sebelum penerimaan pembatalan anda tidak akan terjejas.

Untuk Menilai Kesesuaian Perkhidmatan kami kepada Penerima

Data peribadi anda, yang merangkumi pengetahuan dan pengalaman anda dalam produk kewangan yang kami tawarkan, digunakan untuk membentuk profil ekonomi anda dan mengesahkan penilaian kami sejauh mana produk kewangan tersebut sesuai untuk anda.

Untuk memperbaiki Produk dan Servis kami

Dari semasa ke semasa, kami mungkin menghantar tinjauan kepada anda sebagai sebahagian daripada proses maklum balas pelanggan kami. Ia adalah didalam kepentingan sah kami untuk meminta maklum balas tersebut untuk memastikan kami menyediakan perkhidmatan dan produk kami pada piawaian tertinggi.

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi yang disediakan oleh anda melalui kaji selidik pelanggan untuk membantu kami memperbaiki produk dan perkhidmatan kami.

Untuk tujuan Pemasaran

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran melalui email atau telefon atau bentuk lain yang dipersetujui untuk memastikan anda sentiasa dikemas kini dengan produk dan perkhidmatan terkini kami.

Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak luar untuk memasarkan terus kepada anda.

Notifikasi Undang-undang

Undang-undang dan peraturan kadangkala memerlukan kami menasihati anda tentang perubahan tertentu terhadap produk atau perkhidmatan atau undang-undang. Kami mungkin perlu memaklumkan kepada anda tentang perubahan kepada terma atau ciri produk atau perkhidmatan kami dan dengan berbuat demikian menyatakan bahawa kami akan mengekalkan dan menggunakan data peribadi anda.

Maklumat diambil daripada penggunaan anda terhadap servis kami

Sistem penjejak yang digunakan di laman web NAGA Capital boleh mengumpul data peribadi anda untuk mengoptimumkan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan dan klien yang berpotensi. Laman web mengumpul maklumat dengan cara berikut:

 • Maklumat Lokasi

  Menggunakan alamat IP anda membantu kami menyasarkan kandungan laman web kami, yang kami sediakan kepada anda berdasarkan negara anda, dan meningkatkan pengalaman pengguna anda di laman web kami.

 • Kuki

  Kuki internet adalah kepingan kecil data yang dihantar dari laman web kami ke pelayar anda dan disimpan pada pemacu keras komputer anda apabila menggunakan laman web kami, dan ini mungkin termasuk nombor pengenalan unik. Tujuan pengumpulan maklumat ini adalah untuk memberi anda pengalaman yang lebih relevan di laman web kami, termasuk pembentangan laman web kami mengikut keperluan atau keutamaan anda.

  Kuki sering digunakan di banyak laman web di internet, dan anda boleh memilih jika dan bagaimana kuki akan diterima dengan menukar pilihan dan pilihan anda dalam pelayar anda. Anda mungkin tidak dapat mengakses beberapa bahagian laman web kami jika anda memilih untuk menidakkan penerimaan kuki di pelayar anda, terutama di Kawasan Ahli Syarikat dan bahagian selamat lain di laman kami. Oleh itu, kami mengesyorkan anda mengaktifkan penerimaan kuki untuk mendapat manfaat daripada semua perkhidmatan dalam talian kami.

 • Simpanan tempatan

  Anda perlu menghantar dokumen pengesahan kepada kami melalui Kawasan Ahli Syarikat untuk mengaktifkan akaun dagangan anda. Dokumen-dokumen ini dihantar melalui sambungan selamat dan disimpan di lokasi yang selamat.

  Secara berkala, kami mungkin menggunakan vendor pihak ketiga, seperti Google dan AdRoll, untuk memaparkan iklan kami melalui internet kepada anda, berdasarkan penggunaan laman web kami sebelum ini.

Penyimpanan maklumat peribadi anda

Melindungi privasi maklumat anda sangat penting kepada kami, sama ada anda berinteraksi dengan kami secara peribadi, melalui telefon, melalui mel, melalui internet atau mana-mana media elektronik lain. Kami akan memegang maklumat peribadi, selagi kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda, dalam kombinasi kemudahan penyimpanan komputer yang selamat dan fail berasaskan kertas dan rekod lain dan kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi yang kami ada dari penyalahgunaan, kehilangan, akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian atau pendedahan.

Apabila kami menganggap bahawa maklumat peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang pada asasnya dikumpulkan, kami akan mengalih keluar sebarang butiran yang akan mengenal pasti anda atau kami akan memusnahkan rekod tersebut dengan selamat. Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu mengekalkan rekod untuk satu tempoh selepas anda berhenti menjadi pelanggan kami. Sebagai contoh, kami tertakluk kepada undang-undang anti pelaburan wang haram yang menghendaki kami menyimpan rekod yang mengandungi data peribadi Pelanggan, maklumat perdagangan, dokumen pembukaan akaun, komunikasi dan apa-apa lagi yang berkaitan dengan Pelanggan untuk tempoh sekurang-kurangnya lima tahun selepas penamatan hubungan perniagaan kita.

Maklumat peribadi yang kami terima dalam bentuk komunikasi yang direkodkan, melalui telefon, secara elektronik, secara peribadi atau sebaliknya, juga akan disimpan selaras dengan keperluan pengawalseliaan tempatan dan disimpan selama 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda telah berakhir.

Kami mungkin menyimpan data anda lebih lama daripada 5 tahun jika kami tidak dapat memadamnya atas alasan undang-undang, pengawalseliaan atau teknikal.

 • Hak anda mengenai maklumat peribadi anda

  Hak-hak yang mungkin tersedia untuk anda berhubung dengan maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda digariskan di bawah.

 • Maklumat dan akses

  Jika anda bertanya kepada kami, kami mempunyai kewajipan untuk mengesahkan sama ada kami memproses maklumat peribadi anda dan, jika ya, apa maklumat yang kami proses dan, jika diminta, memberikan salinan maklumat peribadi anda (bersama-sama dengan butiran lain yang tertentu) dalam tempoh masa yang munasabah dari tarikh permintaan anda.

 • Pembetulan

  Adalah penting kepada kami bahawa maklumat peribadi anda adalah yang terkini. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda tetap tepat, lengkap dan terkini. Jika maklumat peribadi yang kami ada tentang anda adalah tidak tepat atau tidak lengkap, anda berhak untuk membetulkannya. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memberitahu mereka tentang pembetulan jika ada.

  Anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa bahawa butiran peribadi anda telah berubah dengan menghantar e-mel kepada kami di support@nagacap.com. Syarikat akan mengubah maklumat peribadi anda mengikut arahan anda. Untuk meneruskan permintaan tersebut, dalam sesetengah kes, kami mungkin memerlukan dokumen sokongan daripada anda sebagai bukti, iaitu maklumat peribadi yang kami dikehendaki untuk menyimpan untuk keperluan pengawalseliaan atau untuk tujuan undang-undang lain.

 • Hak untuk Dilupakan

  Anda boleh meminta kami untuk memadamkan atau membuang maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti jika kami tidak lagi memerlukannya atau anda menarik balik persetujuan anda (jika berkenaan) dengan syarat kami tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengekalkan data tersebut.

 • Kemudahalihan data

  Di bawah GDPR, anda mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapatkan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami, dalam format berstruktur, yang biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin, dan menggunakannya semula di tempat lain atau meminta kami untuk memindahkannya ke pihak ketiga pilihan anda.

Menghubungi Anda

Kami mungkin, untuk mentadbir terma Perjanjian kami dengan anda, dari semasa ke semasa, membuat hubungan langsung dengan anda melalui telefon, faks, e-mel atau pos.

Jika anda bersetuju, kami atau mana-mana Affiliate Syarikat atau mana-mana syarikat lain didalam kumpulan kami, boleh menghubungi anda dari semasa ke semasa, melalui telefon, faks, email atau pos untuk tujuan pemasaran untuk membawa kepada perhatian anda produk atau perkhidmatan yang mungkin menarik kepada anda atau menjalankan penyelidikan pasaran.

Pendedahan Maklumat

Di bawah Perjanjian antara kita, kami berhak untuk mendedahkan Maklumat anda (termasuk rakaman dan dokumen yang bersifat rahsia, butiran kad) dalam keadaan tertentu. Menurut Perjanjian antara kita, Maklumat Anda boleh didedahkan:

 • jika dikehendaki oleh undang-undang atau perintah mahkamah oleh Mahkamah yang kompeten;

 • jika diminta oleh Pengawal Selia kami (Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Cyprus) atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia lain yang mempunyai kawalan atau bidang kuasa ke atas kami atau anda atau rakan sekutu kami atau di wilayah yang kami mempunyai Pelanggan atau Penyedia, sebagaimana berkenaan;

 • kepada pihak berkuasa yang berkaitan untuk menyiasat atau mencegah penipuan, pengubahan wang haram atau aktiviti haram lain;

 • kepada Broker, untuk melaksanakan Arahan atau Pesanan anda dan untuk tujuan yang berkaitan dengan penyediaan Perkhidmatan kami kepada anda sebagai Pelanggan kami;

 • untuk rujukan kredit dan agensi pencegahan penipuan, penyedia perkhidmatan pengesahan ketiga, bank dan institusi kewangan lain untuk pemeriksaan kredit, pencegahan penipuan, tujuan pencegahan pengubahan wang haram, pengenalan atau pemeriksaan terhadap anda. Untuk berbuat demikian, mereka boleh menyemak butir-butir yang anda berikan terhadap mana-mana maklumat dalam pangkalan data mana-mana pun (awam atau sebaliknya) yang mereka boleh akses. Mereka juga boleh menggunakan maklumat anda pada masa hadapan untuk membantu syarikat lain untuk tujuan pengesahan. Rekod carian akan disimpan oleh kami;

 • kepada penasihat profesional kami dengan syarat bahawa dalam setiap kes, profesional yang berkaitan akan dimaklumkan mengenai sifat rahsia maklumat tersebut dan menjaga kerahsiaan di sini juga;

 • untuk penyedia perkhidmatan lain yang membuat, menyelenggara atau memproses pangkalan data (sama ada elektronik atau tidak), menawarkan perkhidmatan penyimpanan rekod, perkhidmatan penghantaran email, perkhidmatan pesanan atau perkhidmatan serupa dengannya yang bertujuan untuk membantu kami mengumpul, menyimpan, memproses dan menggunakan Maklumat Anda atau menghubungi anda atau meningkatkan penyediaan Perkhidmatan atau aktiviti kami di bawah Perjanjian antara kita;

 • kepada Repositori Dagangan atau yang serupa;

 • kepada penyedia perkhidmatan lain untuk tujuan statistik, untuk meningkatkan pemasaran kami, dalam hal sedemikian, data akan disediakan dalam bentuk terkumpul;

 • ke pusat panggilan penyelidikan pasaran yang menyediakan tinjauan telefon atau email dengan tujuan meningkatkan Perkhidmatan atau aktiviti kami, tetapi hanya untuk butiran hubungan;

 • jika perlu, bagi kami untuk mempertahankan atau menjalankan hak undang-undang kami kepada mana-mana mahkamah atau tribunal atau penimbangtara atau Ombudsman atau pihak berkuasa kerajaan, mengikut mana-mana yang berkenaan;

 • pada permintaan anda atau dengan kebenaran anda;

 • kepada Affiliate kami atau mana-mana syarikat lain dalam kumpulan kami;

 • kakitangan kami untuk menjalankan tugas mereka untuk melanjutkan Perjanjian di antara kita, atau untuk memastikan fungsi yang berkesan untuk Platform kami, Arahan Automatik dan fungsi Data Dagangan.

Jika dengan memberikan perkhidmatan kepada anda Syarikat mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak perniagaan seperti kad atau syarikat pemprosesan pembayaran atau bank lain, pihak ketiga tersebut boleh menyimpan maklumat anda untuk mematuhi undang-undang dan kewajiban mereka sendiri

Syarikat akan memaklumkan kepada pihak ketiga mengenai rahsia maklumat tersebut.

Langkah-langkah Melindungi

Maklumat anda disimpan di pelayan selamat. Kami mengehadkan akses Maklumat Anda hanya kepada pekerja atau rakan kongsi yang perlu mengetahui maklumat untuk membolehkan pelaksanaan Perjanjian antara kami

Kami mempunyai prosedur mengenai cara melindungi dan menggunakan Maklumat Anda, contohnya dengan meminta Affiliate dan pekerja kami untuk mengekalkan kerahsiaan Maklumat Anda.

Kami memberi jaminan kepada anda bahawa NAGA Capital telah mengambil langkah dan prosedur teknikal dan organisasi yang diperlukan dan sesuai untuk memastikan maklumat anda tetap terjamin selamat sepanjang masa. Kami kerap melatih dan meningkatkan kesedaran anggota kakitangan kami kepada pentingnya menjaga, melindungi dan menghormati maklumat dan privasi peribadi anda. Kami menganggap pelanggaran privasi individu sangat serius dan akan mengenakan langkah-langkah tatatertib yang sesuai jika perlu.

Soalan

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar ini, ingin mengakses atau mengubah maklumat anda atau mempunyai aduan, atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai keselamatan di Laman Web kami, anda boleh menghantar emel kepada kami di support@nagacap.com.

Kemas kini mengenai Polisi ini

Polisi ini tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis. Atas sebab ini, anda dinasihatkan untuk sentiasa kemas kini dari semasa ke semasa.